Rotary Club of Bombay Hanging Garden - Rotary India

Contact:
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

PAST PRESIDENTS

Navnit Ajmera
2022-2023
Sunil Doshi
2021-2022
Deepak Zaveri
2020-2021
Dilip Shah
2019-2020
Digant Shah
2018-2019

Ameet Parikh
2017-2018
Kiran Mehta
2017-2018
Sandeep Reshamwalla
2016-2017
Anilla G Pillai
2015-2016
Amrish Daftary
2014-2015

Gautam Dalal
2013-2014
Pradeep Shah
2012-2013
Ravi Punjabi
2011-2012
Vikrant Shah
2010-2011
Dr Maya Kirpalani
2009-2010

Dr. Amie Dharia
2009-2010
Shreeratan Chandak
2008-2009
Ameet Parikh
2007-2008
Ravi Shetty
2006-2007
Dr Devdutt Kapadia
2005-2006

Vikash Agarwal
2004-2005
Sanjay Shah
2003-2004
Dr Arvind Jhaveri
2002-2003
Venkatesh Rao
2001-2002
Rohit Daru
2000-2001

Mala Mehta
1999-2000
Mukhtar Raja
1998-1999
Ashwin Mody
1997-1998
Smita Patel
1996-1997
Arjun Hinduja
1995-1996

Bhagwandas Doshi
1994-1995
Bhagwandas Doshi
1993-1994
Percy Shroff
1992-1993
Arjun Hinduja
1991-1992
Dr Arvind Jhaveri
1990-1991

Mukhtar Raja
1989-1990
Rohit Daru
1988-1989
Anubhai Dhuldhoya
1987-1988
Kishore Shrivastav
1986-1987